Dorpsplan

Langenboom.

Eind 2018 werd bekend dat D’n Bens gaat sluiten. “Langenboom raakt zijn ziel kwijt” was de alleszeggende kop in de Gelderlander. We wisten meteen: Dit is schadelijk voor ons. Dé plek waar Langenboom lief, leed en leut met elkaar kon vieren.

Ook al gaat Bens dicht, niets weerhoudt ons ervan een mooi dorp te bouwen waar iedereen graag woont en graag naar toe komt. Waar je welkom bent en waar je jezelf kunt zijn, precies zoals wij daar in Langenboom aan hechten. Zodat we lekker in ons vel kunnen zitten. 

Langenbomers heeft veel saamhorigheid. Niet dat we dat van de daken schreeuwen maar stilzwijgend hebben we een sterke band. Er kan hier veel en met een lach erbij eigenlijk alles. Dat is veel waard, zoveel dat we er maar eens flink voor aan de slag moeten om dat te behouden.

Aan de slag

3 juni 2019 koos Langenboom unaniem en massaal voor een nieuwe dorpshart en een verenigd sportpark. In dit boekje is deze keus uitgewerkt. En nu aan de slag! Wil je meehelpen of informatie, bel of app gerust.

Download hier het Dorpsplan Langenboom (pdf)

Laatste update

Vanaf het moment dat we het Dorpsplan Langenboom hebben aangeboden aan Burgemeester en Wethouders verloopt de samenwerking met de gemeente uitstekend. De wethouder (Van den Boogaart) heeft het burgerinitiatief omarmd en ziet de kansen hiervan.
Het is natuurlijk een Dorpsplan met flinke ambities. Er moet dus heel wat onderzocht worden om er achter te komen wat de hobbels en bobbels zijn. Daarom hebben we gezamenlijk een procesmanager aangesteld. Deze procesmanager moet eind van het jaar duidelijk maken wat de haalbaarheid van het plan is en hoe we eventuele uitdagingen kunnen overwinnen.

 

Volg ons op social media bij up-to-date te blijven:

  

Agenda

2 juli Presentatie Dorpsplan aan B&W
31 juli Overleg speedboot voorzitters. Plan van aanpak.
17 aug Overleg met John en Henrita Bens
20 aug Overleg speedboot Sport. Voorbereiden sporttop.
21 aug Bezoek sportpark door Noahh architecten uit Amsterdam (mogelijk gemaakt door Van der Horst aannemers).
21 aug Bestuursvergadering Eigen Kweek. Plan van aanpak.
22 aug Overleg speedboot Rekenmeesters over subsidie en exploitatie.
28 aug Overleg met NOC NSF over begeleiding “verenigingen verenigen” (mogelijk gemaakt door Rabobank).
2 sept Horeca Speedboot is voorbereidend doelgroepenonderzoek gestart
2 sept Uitleg Dorpsplan aan topambtenaren van gemeente Mill.
3 sept Sollicitatiegesprekken met procesmanager, samen met gemeente
4 sept Architecten hebben praatplan ingediend voor inrichting sportpark
4 sept Klankbordgroep over Project Bens (woningbouw)
10 sept Voorbereidend werkoverleg met provincie (gericht op 25 sept)
11 sept Keus maken definitieve procesmanager, samen met gemeente
12 sept Beeldvormend overleg tussen Gemeenteraad en bestuur Eigen Kweek (niet openbaar)
12 sept Betrokkenheid Speedboot overleg
19 sept Overleg tussen Eigen Kweek en De Wis
24 sept Overleg tussen Parochie en Bisdom (Toon Ermers)
25 sept Presentatie Dorpsplan aan Gedeputeerde Provincie bij SES
2 okt  Sporttop met medewerking van NOC-NSF, Architecten en sportclubs
7 okt Stuurgroep gemeente, Eigen Kweek en procesmanagers
16 okt Info-uur aan sportkant Berkenlaan
16 okt Bestuursvergadering Eigen Kweek met procesmanagers
19 okt Rekenmeesters voltooien businesscase
28 okt Bezoek kerk Vortem Mullem
29 okt Bezoek rijksmonument kerk Eindhoven
6 nov Sportclubs overleg met NOC-NSF
6 nov Stuurgroep overleg op het Gemeentehuis
8 nov Huis aan huis torentje met flinke update
20 nov Stuurgroep overleg op het Gemeentehuis
23 nov Plattelandsparlement presentatie 4 kamerleden
27 nov Sportclubs overleg met NOC-NSF
18 dec Sportclubs overleg met NOC-NSF
21 dec Kerstborrel bij de Kerk met nieuws van Eigen Kweek en de speedboten
Eind dec Voorlopig resultaat haalbaarheidsonderzoek
22 jan Sportclubs overleg met NOC-NSF
Eind maart Definitief resultaat haalbaarheidsonderzoek

Wil je contact met ons opnemen?

Stichting Eigen Kweek

Eikenlaan 1, 5453 RT, Langenboom 
Email: info@eigenkweeklangenboom.nl
Tel: 06-23927390 (Ivonne van der Horst)